Α

Αβδελόχορτο :

    Ranunculus muricatus  L.

Αβούτιλον :

    Abutilon theophrasti  Medik.

Αγαύη :

    Agave americana  L.

Αγαύη η αμερικανική :

    Agave americana  L.

Αγγαθιά :

    Eryngium campestre  L.

Αγγελική :

    Pittosporum tobira  (Thunb.) W.T.Aiton

Αγγινάρα :

    Cynara scolymus  L.

Αγγούδουρας :

    Hypericum triquetrifolium  Turra

Αγιάγκαθο :

    Cnicus benedictus  L.

Αγιοβασιλίτσα :

    Drimia maritima  (L.) Stearn

Αγιόφυλλο :

    Lonicera etrusca  Santi

Αγκάβανος :

    Silybum marianum  (L.) Gaertn.

Αγκάβατος :

    Silybum marianum  (L.) Gaertn.

Αγκάθα :

    Carlina corymbosa  L.

Αγκάθα :

    Picnomon acarna  (L.) Cass.

Αγκάθες :

    Onopordum illyricum  L.

Αγκάθι :

    Silybum marianum  (L.) Gaertn.

Αγκάθι της θάλασσας :

    Eryngium maritimum  L.

Αγκάθι του Χριστού :

    Euphorbia milii  Des Moul. ex Boiss.

Αγκαθομάστικο :

    Atractylis gummifera  L.

Αγκαθωτή άκανθος :

    Acanthus spinosus  L.

Αγκινάρα :

    Cynara scolymus  L.

Αγκινάρα του βουνού :

    Cynara cornigera  Lindl.

Αγκινίδα :

    Urtica pilulifera  L.

Αγκίσαρος :

    Cistus creticus  L.

Αγκίσαρος :

    Cistus parviflorus  Lam.

Αγκίσαρος :

    Cistus salviifolius  L.

Αγκορτσιά :

    Pyrus spinosa  Forssk.

Αγκούτσακος :

    Pyrus spinosa  Forssk.

Αγκυνάρα :

    Cynara scolymus  L.

Άγλωσσο :

    Cynodon dactylon  (L.) Pers.

Αγνία :

    Vitex agnus-castus  L.

Αγνός :

    Vitex agnus-castus  L.

Αγόγλωσσος :

    Anchusa italica  Retz.

Αγούδουρος :

    Hypericum triquetrifolium  Turra

Αγράμπελη :

    Clematis cirrhosa  L.

Άγρια δάφνη :

    Viburnum tinus  L.

Άγρια μολόχα :

    Malva sylvestris  L.

Άγρια παπαρούνα :

    Anemone coronaria  L.

Άγρια χαμάνδρυα :

    Verbena officinalis  L.

Αγριαγκαθιά :

    Centaurea solstitialis  L.

Αγριάγκαθο :

    Picnomon acarna  (L.) Cass.

Αγριαγκινάρα :

    Cynara cornigera  Lindl.

Αγριάδα :

    Cynodon dactylon  (L.) Pers.

Αγριάδες :

    Cynodon dactylon  (L.) Pers.

Αγριαρακάς :

    Vicia sativa  L.

Αγριελιά :

    Olea europaea  L.

Άγριο γαρύφαλλο :

    Dianthus fruticosus  L.

Άγριο γιούλι :

    Legousia pentagonia  (L.) Druce

Άγριο ζοχάδι :

    Sonchus asper  (L.) Hill

Άγριο καρότο :

    Daucus carota  L.

Άγριο καρότο :

    Daucus guttatus  Sm.

Άγριο καρότο :

    Daucus involucratus  Sm.

Άγριο κρεμμύδι :

    Allium neapolitanum  Cirillo

Αγριολαθούρι κοινό :

    Lathyrus aphaca  L.

Αγριολαθουριά :

    Lathyrus aphaca  L.

Αγριολάθουρο :

    Lathyrus ochrus  (L.) DC.

Αγριολεβάντα :

    Lavandula stoechas  L.

Αγριολίναρο :

    Linum bienne  Mill.

Αγριολούπινο :

    Lupinus angustifolius  L.

Αγριόλυκος :

    Bartsia trixago  L.

Αγριομαντηλίδα :

    Glebionis segetum  (L.) Fourr.

Αγριομαργαρίτα :

    Anthemis chia  L.

Αγριομαργαρίτα :

    Glebionis segetum  (L.) Fourr.

Αγριομαρούλι :

    Taraxacum campylodes  G.E.Haglund

Αγριομαρουλιά :

    Taraxacum campylodes  G.E.Haglund

Αγριομάρουλο :

    Lactuca serriola  L.

Αγριομαστιχιά :

    Atractylis gummifera  L.

Αγριομελιτζάνα :

    Xanthium strumarium  L.

Αγριομολόχα :

    Malva sylvestris  L.

Αγριομπάμια :

    Datura stramonium  L.

Αγριομπαμπακιά :

    Xanthium strumarium  L.

Αγριονεραγκούλα :

    Ranunculus creticus  L.

Αγριοντοματιά :

    Solanum nigrum  L.

Αγριοπαπαρούνα :

    Adonis annua  L.

Αγριοπαπαρούνα :

    Papaver rhoeas  L.

Αγριοπασχαλιά :

    Melia azedarach  L.

Αγριόπρασο :

    Allium ampeloprasum  L.

Αγριοραδίκι :

    Taraxacum campylodes  G.E.Haglund

Αγριοραπανίδα :

    Raphanus raphanistrum subsp. raphanistrum

Αγριοραφανής :

    Raphanus raphanistrum subsp. raphanistrum

Αγριοραφανίς :

    Raphanus raphanistrum subsp. raphanistrum

Άγριος βασιλικός :

    Salvia verbenaca  L.

Άγριος κρίνος :

    Muscari comosum  (L.) Mill.

Αγριοσέλινο :

    Apium graveolens  L.

Αγριοσέλινο :

    Smyrnium olusatrum  L.

Αγριοσινάπι :

    Sinapis arvensis  L.

Αγριοσπαράγγι :

    Asparagus acutifolius  L.

Αγριοσπαράγγι :

    Asparagus aphyllus  L.

Αγριόσταρο :

    Aegilops neglecta  Req. ex Bertol.

Αγριοσταφίδα :

    Delphinium staphisagria  L.

Αγριοτομάτα :

    Solanum nigrum  L.

Αγριοτρίφυλλο :

    Trifolium angustifolium  L.

Αγριοτρίφυλλο :

    Trifolium arvense  L.

Αγριοτρίφυλλο :

    Trifolium boissieri  Guss.

Αγριοτρίφυλλο :

    Trifolium campestre  Schreb.

Αγριοτρίφυλλο :

    Trifolium cherleri  L.

Αγριοτρίφυλλο :

    Trifolium clypeatum  L.

Αγριοτρίφυλλο :

    Trifolium dasyurum  C.Presl

Αγριοτρίφυλλο :

    Trifolium grandiflorum  Schreb.

Αγριοτρίφυλλο :

    Trifolium infamia-ponertii  Greuter

Αγριοτρίφυλλο :

    Trifolium pilulare  Boiss.

Αγριοτρίφυλλο :

    Trifolium scabrum  L.

Αγριοτρίφυλλο :

    Trifolium stellatum  L.

Αγριοτρίφυλλο :

    Trifolium tomentosum  L.

Αγριοτρίφυλλο :

    Trifolium uniflorum  L.

Αγριοφασκιά :

    Chrozophora tinctoria  (L.) A.Juss.

Αγριοφασκομηλιά :

    Cistus salviifolius  L.

Αγριοφλουτουριά :

    Marrubium vulgare  L.

Index des noms grecs  /  Index of Greek names :

Άγριο λινάρι :

    Linum bienne  Mill.

Άγριο μαρούλι  :

    Lactuca tuberosa  Jacq.

Άγριο μαρούλι :

    Lactuca serriola  L.

Άγριο μπιζέλι :

    Pisum sativum  L.

Άγριο περικοκλάδι :

    Convolvulus althaeoides  L.

Άγριο πράσσο :

    Allium ampeloprasum  L.

Άγριο σινάπι :

    Sinapis arvensis  L.

Άγριο σκυλάκι :

    Misopates orontium  (L.) Raf.

Άγριο σπανάκι :

    Chenopodium album  L.

Άγριο σπαράγγι :

    Asparagus acutifolius  L.

Άγριο σπαράγγι :

    Asparagus aphyllus  L.

Άγριο τσάι :

    Micromeria juliana  (L.) Benth. ex Rchb.

Άγριο χρυσάνθεμο :

    Glebionis coronaria  (L.) Cass. ex Spach

Αγριοαγγουριά :

    Ecballium elaterium  (L.) A.Rich.

Αγριοαγιόκλημα :

    Lonicera etrusca  Santi

Αγριοαπιδιά :

    Pyrus spinosa  Forssk.

Αγριοαχλαδιά :

    Pyrus spinosa  Forssk.

Αγριοβαμβακιά :

    Abutilon theophrasti  Medik.

Αγριοβασιλικός :

    Salvia verbenaca  L.

Αγριόβατος :

    Rubus sanctus  Schreb.

Αγριοβίκος :

    Vicia benghalensis  L.

Αγριόβικος :

    Vicia bithynica  (L.) L.

Αγριόβικος :

    Vicia cuspidata  Boiss.

Αγριόβικος :

    Vicia ervilia  (L.) Willd.

Αγριόβικος :

    Vicia faba  L.

Αγριόβικος :

    Vicia hybrida  L.

Αγριόβικος :

    Vicia lathyroides  L.

Αγριόβικος :

    Vicia palaestina  Boiss.

Αγριόβικος :

    Vicia peregrina  L.

Αγριόβικος :

    Vicia sativa  L.

Αγριόβικος :

    Vicia villosa subsp. microphylla

           (d'Urv.) P.W.Ball

Αγριοβρούβα :

    Sisymbrium officinale  (L.) Scop.

Αγριοβρώμη :

    Avena barbata  Pott ex Link

Αγριοβρώμη μικρή :

    Avena barbata  Pott ex Link

Αγριοδάφνη :

    Nerium oleander  L.

Αγριοδυόσμος :

    Mentha suaveolens  Ehrh.

Αγριοζοχός :

    Urospermum picroides  (L.) Scop. ex F.W.Schmidt

Αγριοκαπνός :

    Nicotiana glauca  Graham

Αγριοκαρδαμούδα :

    Capsella bursa-pastoris  (L.) Medik.

Αγριοκαρυά :

    Datura stramonium  L.

Αγριόκλημα :

    Clematis cirrhosa  L.

Αγριόκλημα :

    Lonicera etrusca  Santi

Αγριόκλημα :

    Vitis vinifera  L.

Αγριοκλήματα :

    Vitis vinifera  L.

Αγριοκόκκορας :

    Gladiolus italicus  Mill.

Αγριοκολοκυθιά :

    Bryonia cretica  L.

Αγριοκουκιά :

    Agrostemma githago  L.

Αγριοκουμαριά :

    Arbutus unedo  L.

Αγριοκουμαριά :

    Erica manipuliflora  Salisb.

Αγριοκρέμμυδο :

    Allium ampeloprasum  L.

Αγριοκρέμμυδο :

    Allium neapolitanum  Cirillo

Αγριοκρίνος :

    Muscari comosum  (L.) Mill.

Αγριολαθούρι :

    Lathyrus aphaca  L.

Αγριολαθούρι :

    Lathyrus ochrus  (L.) DC.

©  Pascale SERVAIS & Pierre SEBA, 2008-2020.   Tilo Botanica: Flore de Tilos et du Dodécanèse  /  Flora of Tilos and of the Dodecanese