Γαϊδαραγγουριά :

    Ecballium elaterium  (L.) A.Rich.

Γαϊδουράγκαθo :

    Carduus pycnocephalus  L.

Γαϊδουράγκαθo πυκνοκέφαλος :

    Carduus pycnocephalus  L.

Γαϊδουράγκαθα :

    Carduus pycnocephalus  L.

Γαϊδουράγκαθα :

    Cnicus benedictus  L.

Γαϊδουράγκαθα :

    Silybum marianum  (L.) Gaertn.

Γαϊδουράγκαθο :

    Notobasis syriaca  (L.) Cass.

Γαϊδουράγκαθο :

    Onopordum bracteatum  Boiss. & Heldr.

Γαϊδουράγκαθο :

    Onopordum illyricum  L.

Γαϊδουράγκαθο :

    Silybum marianum  (L.) Gaertn.

Γαϊδουρόγλωσσα :

    Echium italicum subsp. italicum

Γαλαζάκι :

    Veronica anagallis-aquatica  L.

Γαλαζάκι :

    Veronica cymbalaria  Bodard

Γαλαζάκι :

    Veronica polita  Fr.

Γαλανάγκαθο :

    Eryngium maritimum  L.

Γαλαστοιβή :

    Euphorbia acanthothamnos  Heldr. & Sart. ex Boiss.

Γαλαστοιβίδα :

    Euphorbia acanthothamnos  Heldr. & Sart. ex Boiss.

Γαλατσίδα :

    Euphorbia characias subsp. veneta

           (Willd.) Litard.

Γαλατσίδα :

    Euphorbia dendroides  L.

Γαλατσίδα :

    Euphorbia helioscopia  L.

Γαλατσίδα :

    Euphorbia peplis  L.

Γαλατσίδα :

    Euphorbia peplus  L.

Γαλατσίδα :

    Reichardia picroides  (L.) Roth

Γαλατσίδα μεγάλη :

    Euphorbia helioscopia  L.

Γαλατσίδα μικρή :

    Euphorbia peplus  L.

Γαλατσίδες :

    Euphorbia characias subsp. veneta

           (Willd.) Litard.

Γάλλιον :

    Galium aparine  L.

Γαμαράγκαθο :

    Onopordum illyricum  L.

Γαρδιανός :

    Ammi majus  L.

Γαριζόνι :

    Ammi majus  L.

Γαρύφαλλο :

    Dianthus fruticosus  L.

Γενίστα :

    Genista acanthoclada  DC.

Γενίστα η ακανθόκλαδος :

    Genista acanthoclada  DC.

Γεράνι :

    Geranium molle  L.

Γεράνι :

    Geranium purpureum  Vill.

Γεράνι στρογγυλόφυλλο :

    Geranium rotundifolium  L.

Γεράνια :

    Geranium dissectum  L.

Γεράνια :

    Geranium lucidum  L.

Γεράνια :

    Geranium molle  L.

Γεράνια :

    Geranium purpureum  Vill.

Γεράνια :

    Geranium rotundifolium  L.

Γεράνιο το στρογγυλόφυλλο :

    Geranium rotundifolium  L.

Γέροντας :

    Hyoscyamus albus  L.

Γέρος :

    Hyoscyamus albus  L.

Γιακάραντα η οξύφυλλος :

    Jacaranda mimosifolia  D.Don

Γιακάραντα οξύφυλλος :

    Jacaranda mimosifolia  D.Don

Γιαλόπετρο :

    Glaucium flavum  Crantz

Γιαλόπικρο :

    Glaucium flavum  Crantz

Γιαλοράδικο :

    Cichorium spinosum  L.

Γιάρος :

    Arisarum vulgare  O.Targ.Tozz.

Γιάσμινο :

    Jasminum grandiflorum  L.

Γιατρούσα :

    Nicotiana glauca  Graham

Γιγαντορχιδέα :

    Himantoglossum robertianum  (Loisel.) P.Delforge

Γιούκα :

    Yucca gloriosa  L.

©  Pascale SERVAIS & Pierre SEBA, 2008-2020.   Tilo Botanica: Flore de Tilos et du Dodécanèse  /  Flora of Tilos and of the Dodecanese

Γιούκκα :

    Yucca gloriosa  L.

Γκιούλ-μπερσίμι :

    Albizia julibrissin  Durazz.

Γκορτσιά :

    Pyrus spinosa  Forssk.

Γκρέμθας :

    Pistacia terebinthus  L.

Γλαδιόλα :

    Gladiolus italicus  Mill.

Γλαδίολος ο αρουραίος :

    Gladiolus italicus  Mill.

Γλαδίολος ο ιταλικός :

    Gladiolus italicus  Mill.

Γλαύκιο το ξανθό :

    Glaucium flavum  Crantz

Γλιστρίδα η δροσιστική :

    Portulaca oleracea  L.

Γλυκολεμονιά :

    Citrus limetta  Risso

Γλυκοσυρίδα :

    Chondrilla juncea  L.

Γλυκοσυρίδα :

    Crepis commutata  (Spreng.) Greuter

Γλυστρίδα :

    Portulaca oleracea  L.

Γλυτσίνα :

    Wisteria sinensis  (Sims) Sweet

Γλυτσίνια :

    Wisteria sinensis  (Sims) Sweet

Γλώσσα :

    Verbascum glomeratum  Boiss.

Γλώσσα :

    Verbascum sinuatum  L.

Γλώσσα :

    Verbascum undulatum  Lam.

Γόγγολη :

    Agrostemma githago  L.

Γοργογιάννης :

    Salvia verbenaca  L.

Γοργογιάννης :

    Verbena officinalis  L.

Γραμυθιά :

    Pistacia terebinthus  L.

Γρήλαρη :

    Piptatherum miliaceum  (L.) Coss.


     Δ

Δαμιναριά :

    Hyoscyamus albus  L.

Δατούρα η στραμώνιος :

    Datura stramonium  L.

Δαυκί :

    Daucus carota  L.

Δαύκος το καρότο :

    Daucus carota  L.

Δάφνη :

    Laurus nobilis  L.

Δάφνη η γνιδιοειδής :

    Daphne gnidioides  Jaub. & Spach

Δάφνη η ευγενής :

    Laurus nobilis  L.

Δάφνη του Απόλλωνος :

    Laurus nobilis  L.

Δαφνόφυλλα :

    Laurus nobilis  L.

Δελφίνιο :

    Delphinium staphisagria  L.

Δελφίνιο η αγριοσταφίδα :

    Delphinium staphisagria  L.

Δενδρολίβανο :

    Rosmarinus officinalis  L.

Δενδρολίβανον :

    Rosmarinus officinalis  L.

Δενδρομηδική :

    Medicago arborea  L.

Δενδρομολόχα :

    Alcea rosea  L.

Δενδροφλώμος :

    Euphorbia dendroides  L.

Δενδρώδης γαλατσίδα :

    Euphorbia dendroides  L.

Δέντρο της αγνότητας :

    Vitex agnus-castus  L.

Δέντρο του Ιούδα :

    Cercis siliquastrum  L.

Δεντρογαλατσίδα :

    Euphorbia dendroides  L.

Δεντρολίβανο :

    Rosmarinus officinalis  L.

Διαολόχορτο :

    Datura stramonium  L.

Διτριχία η βαρύοσμη :

    Dittrichia graveolens  (L.) Greuter

Διτριχία η ιξώδης :

    Dittrichia viscosa  (L.) Greuter

Δοντόχορτο :

    Hyoscyamus albus  L.

Δρακοντιά :

    Arisarum vulgare  O.Targ.Tozz.

Δρακοντιά :

    Dracunculus vulgaris  Schott

Δρακούνκουλος ο κοινός :

    Dracunculus vulgaris  Schott

Δρυς αιγίλωψ :

    Quercus ithaburensis subsp. macrolepis

           (Kotschy) Hedge & Yalt.

Δρύς βαλανιδιά :

    Quercus ithaburensis subsp. macrolepis

           (Kotschy) Hedge & Yalt.

Δρυς ευθύφλοιος :

    Quercus cerris  L.

Δρυς η ίληξ :

    Quercus ilex  L.

Δρυς η κοκκοφόρος :

    Quercus coccifera  L.

Δρυς η μακρολέπις :

    Quercus ithaburensis subsp. macrolepis

           (Kotschy) Hedge & Yalt.

Δρυς κήρρις :

    Quercus cerris  L.

Δρυς κόκκινη :

    Quercus coccifera  L.

Δυοσμαρίνι :

    Rosmarinus officinalis  L.

Δυσκύαμος :

    Hyoscyamus albus  L.

Δωδεκάνθι :

    Lamium amplexicaule  L.


     Ε

Εγκαταστάσεις πάγου :

    Carpobrotus edulis  (L.) N.E.Br.

Εκβάλλιο το ελατήριο :

    Ecballium elaterium  (L.) A.Rich.

Ελαία :

    Olea europaea  L.

Ελαία η ευρωπαϊκή :

    Olea europaea  L.

Ελελίσφακος ο τρίλοβος :

    Salvia fruticosa  Mill.

Ελιά :

    Olea europaea  L.

Ελίχρυσο η στοιχάς :

    Helichrysum stoechas  (L.) Moench

Ελίχρυσο το ιταλικό :

    Helichrysum italicum  (Roth) G.Don

Ελίχρυσον :

    Helichrysum stoechas  (L.) Moench

Ελξίνη η Κρητική :

    Parietaria cretica  L.

Ελοβοδιά :

    Chenopodium album  L.

Έλυμος :

    Elytrigia juncea  (L.) Nevski

Έρειγκας :

    Erica manipuliflora  Salisb.

Ερείκη η σπονδυλανθής :

    Erica manipuliflora  Salisb.

Ερείκι :

    Erica manipuliflora  Salisb.

Εριοβοτρύα η ιαπωνική :

    Eriobotrya japonica  (Thunb.) Lindl.

Ερύγγιο το παράλιο :

    Eryngium maritimum  L.

Ερύγγιον το πεδινό :

    Eryngium campestre  L.

Ερωδιός :

    Erodium cicutarium  (L.) L’Hér.

Ερωδιός ο γερανιοειδής :

    Erodium gruinum  (L.) L’Hér.

Εσπεριδοειδή :

    Citrus limon  (L.) Burm.f.

Εσπεριδοειδή :

    Citrus sinensis  (L.) Osbeck

Έσωπος :

    Micromeria graeca  (L.) Benth. ex Rchb.

Ευθύφλοιος δρυς :

    Quercus cerris  L.

Ευκάλυπτος :

    Eucalyptus camaldulensis  Dehnh.

Ευφορβία η ακανθόθαμνος :

    Euphorbia acanthothamnos  Heldr. & Sart. ex Boiss.

Ευφορβία η δενδροειδής :

    Euphorbia dendroides  L.

Ευφορβία η ηλιοσκόπια :

    Euphorbia helioscopia  L.

Ευφορβία η πεπλίς :

    Euphorbia peplis  L.

Ευφόρβιες :

    Euphorbia acanthothamnos  Heldr. & Sart. ex Boiss.

Ευφόρβιες :

    Euphorbia characias subsp. veneta

           (Willd.) Litard.

Ευφόρβιες :

    Euphorbia dendroides  L.

Ευφόρβιες :

    Euphorbia exigua  L.

Ευφόρβιες :

    Euphorbia falcata  L.

Ευφόρβιες :

    Euphorbia helioscopia  L.

Ευφόρβιες :

    Euphorbia hyssopifolia  L.

Ευφόρβιες :

    Euphorbia milii  Des Moul. ex Boiss.

Ευφόρβιες :

    Euphorbia peplis  L.

Ευφόρβιες :

    Euphorbia peplus  L.

Ευφόρβιες :

    Euphorbia prostrata  Aiton

Ευφόρβιες :

    Euphorbia pulcherrima  Willd. ex Klotzsch

Ευφόρβιον ο πέπλος :

    Euphorbia peplus  L.

Εφόρμπια :

    Euphorbia milii  Des Moul. ex Boiss.

Εχίνοψ ο ακανθότατος :

    Echinops spinosissimus  Turra

Index des noms grecs  /  Index of Greek names :